Sunday, 16 October 2016

Хүлээлт

10 сарын 10-нд ирнэ гэсэн нөхөр ирдэггүй гэсэн ч өнөөдрийг хүртэл итгэл алдахгүй догдолж хүлээсээр л...Хэзээ ирэх нөхөр вэ чи?