Sunday, 31 March 2013

Шинэхэн эхлэл


Намайг бичих гэхээр банжиг ажиллахгүй, банжиг ажиллахаар би бичихгүй байсаар Банжиг бүүр няту болох шиг боллоо хайран юм.