Tuesday, 30 June 2015

....

Толгойноосоо эсвэл сэтгэлээсээ олон олон зүйлсийг уудлан бичих өдөр залхуу зан чамаас салах өргөдөлд гарыг үсэг ээ зурсан байх болно БИ :)